HELIOS One

HELIOS One

HELIOS One. Softvér, ktorý spája podnikateľov s účtovníkmi.

Popis riešenia

Kľúčové vlastnosti
 • Moderné a intuitívne cloudové riešenie pre účtovníkov a podnikateľov bez nutnosti inštalácie.
 • Všetky dáta sú bezpečne uložené a zálohované v dátovom centre.
 • Dostupnosť informácií a údajov kedykoľvek a kdekoľvek.
 • Efektívna a rýchla spolupráca viacerých používateľov súčasne.
 • Unikátny prístup podnikateľa a účtovníka k spoločným dátam.
 • Účtovník s podnikateľom môžu komunikovať priamo v systéme formou zadávania úloh, otázok, poznámok.
 • Všetky odfotené, naskenované alebo nahraté doklady sa automaticky uložia do spoločného úložiska účtovníka a podnikateľa.
 • Šetrí čas, čím sa práca účtovníka výrazne zefektívni. Účtovník má ihneď prístup k všetkým vystaveným a evidovaným dokladom od podnikateľa.
 • Umožňuje okamžitú kontrolu dokladov. Účtovník ihneď vidí všetky doklady, ktoré podnikateľ vystavil a môže ich obratom skontrolovať, opraviť a následne zaúčtovať.
 • Mobilná aplikácia HELIOS One umožňuje odfotiť doklad, ktorý sa ihneď zobrazí v profile účtovníka v dokladoch na spracovanie. Účtovník s ním môže obratom pracovať.
 • Podnikateľ má kedykoľvek prehľad a kontrolu nad svojím podnikaním a účtovníctvom.
 • Podpora slovenskej alebo českej legislatívy, kde dodávateľ ručí za aktuálnosť.
Základné info

HELIOS One je online účtovnícky softvér, ktorý predstavuje novú, modernú formu vedenia účtovníctva. Je to jediný softvér, ktorý sa dokonale prispôsobí potrebám účtovníkov a zároveň aj podnikateľov. Spája v sebe totiž dve používateľské prostredia v jednom programe. Obe skupiny používateľov spolu môžu prostredníctvom unikátneho obojstranného prístupu efektívne spolupracovať. Poskytovateľ aplikácie, spoločnosť Asseco Solutions, a.s., ručí za aktuálnosť aplikácie z hľadiska dodržania legislatívneho rámca, za bezpečnosť uložených informácií aj za samotnú prístupnosť aplikácie.
K aplikácií HELIOS One je zdarma poskytovaná aj mobilná aplikácia HELIOS One, ktorá je určená všetkým podnikateľom, ktorí potrebujú mať okamžitý on-line prehľad o stave svojho podnikania a aj účtovníctva. Aplikácia poskytuje rýchly prehľad o stave financií, záväzkov, pohľadávok aj výške DPH každej firmy osobitne s plnou podporou slovenskej alebo českej legislatívy.

Komu je určené

Živnostník, Malý podnik do 25 zamestnancov, Menši stredný podnik do 100 zamestnancov, Účtovné spoločnosti

Náhľady

Špecifikácia

Jazyk Slovenský, Český, Anglický, Nemecký
Legislatíva Slovensko, Česko
Zariadenia Android, iOS
Technická podpora Online podpora 8/5
Popis technickej podpory Nezadané
Kategórie Ekonomika, Dane a DPH, Fakturácia, Pohľadávky a záväzky, Komunikácia a dokumenty, Archív, Správa a zdielanie dokumentov

Video

Cena

Nezadané

Nezadané