s.Mobile WMS

s.Mobile WMS

Šikovná mobilná aplikácia

Popis riešenia

Kľúčové vlastnosti
  • Príjem
  • Výdaj
  • Reklamácia
  • Objednávka (vzorkové predajne, C&C)
  • Manažérska konzola
  • Inventúra
  • Presuny tovaru
  • Info o umiestnení tovaru v sklade (zaplnenie paletovej polohy)
Základné info

Je moderná mobilná technológia, ktorá slúži v sklade na riadenie a optimalizáciu skladových prevádzkových procesov (príjem od dodávateľov, naskladnenie tovaru do skladu - na skladové pozície, operatívne presuny tovaru medzi skladovými pozíciami, expedícia tovaru, preprava tovaru k zákazníkom). Skladník pri svojej práci používa priemyselné PDA zariadenia. sMOBILE WMS monitoruje všetky informačné toky súvisiace s pohybom tovaru v sklade, je on-line prepojený s primárnym informačným systémom (IS) a preto má manažment, vedúci skladu, poprípade ďalší zodpovední pracovníci v primárnom IS reálny prehľad o skladových zásobách.

Komu je určené

Nezadané

Náhľady

Špecifikácia

Jazyk Slovenský, Český, Anglický
Legislatíva Slovensko, Česko
Zariadenia Nezadané
Technická podpora Nezadané
Popis technickej podpory

Hotline 8/5, Online podpora 8/5

Kategórie Sklady, EAN kódy, Inventúra, Optimalizácia, Pohyby, Reklamácie, Šarže a číselné rady, EAN kódy

Cena

Jednorázová licencia

Nezadané