Qlik

Qlik

Zlepšite výsledky, ušetrite čas, robte lepšie rozhodnutia, získajte rýchlejší prístup k informáciám, zapojte ľudí do riadenia.

Popis riešenia

Kľúčové vlastnosti
 • Asociatívny dátový model podporený najmodernejšou generáciou vnútropamäťovej architektúry vyvinutej QlikView umožňuje užívateľom vyhľadávať a pracovať s údajmi presne takým istým spôsobom ako myslia – asociatívne.
 • QlikView poskytuje okamžité výsledky hneď ako píšete hľadané slová. Jeho intuitívne rozhranie zdôrazňuje dôležité väzby a vzťahy medzi údajmi nachádzajúcimi sa v rôznych aplikáciách, systémoch, organizáciách, regiónoch
 • Na rozdiel od tradičných BI nástrojov, keď QlikView užívateľ klikne na ľubovoľný údaj v poli, nespúšťa žiadny nový dotaz. Namiesto toho, všetky polia v modeli sa okamžite vyfiltrujú na základe výberu, ktorý užívateľ spravil. Vyfiltrované údaje sa zobrazia v zelenom. Údaje, ktoré sú s výberom previazané sa vysvietia na bielo, zatiaľ čo nesúvisiace údaje ostávajú šedé. Užívateľ tak nie je závislý od IT či kontrolingu, nepotrebuje OLAP kocky, ale pracuje priamo so sprístupnenými dimenziami a výpočtami. Vďaka in-memory technológií má okamžité odozvy na svoju požiadavku, rádovo v milisekundách až sekundách, aj pri obrovských objemoch dát (Big Data).
 • tvorba analýz, dashboardov, reportov
 • tabuľky, grafy, vizualizácie
 • vizualizácia v mapách
 • global search, selekty a filtre
 • what-if analýzy, scenáre
 • prehľady podľa dimenzií, definovanie vzorcov
 • interaktivita pre bežného používateľa
 • ETL/ELT funkcionality
 • Napájanie dátových zdrojov
 • Dátová transformácia
 • Konektory na rôzne dátové zdroje (SQL Server, Oracle, akýkoľvek ODBC/OLE zdroj, SAP certifikovaný SAP connector, xls / xlsx, csv / text, XML, webové služby)
 • Prístup cez tučného klienta, tenkého klienta (portál), Social Business Discovery – spolupráca používateľov
 • Data Governance – automatický metadata scanner v rámci serverového prostredia
 • Big Data – Direct Discovery
 • Mobilný prístup – v tabletoch, smartfónoch, ap.
 • Bezpečnostné štandardy, správa užívateľských prístupov, kompatibilita s Microsoft Active Directory či inými adresárovými službami
 • Plánovanie, budgeting, forecasting, odchýlky
 • Statický reporting (MS Word, Excel, PowerPoint, pdf, html), rozposielanie reportov mailami, on-demand reporting – bez nákladov na užívateľa
 • Prediktívne štatistické metódy, štatistické analýzy, pokročilá štatistika
Základné info

Qlik na Slovensku od r. 2007 dodáva spoločnosť EMARK, ktorá je zároveň prvým, najväčším a najskúsenejším dodávateľom riešení na tejto platforme.

Prínosy:
• Objavte nové pohľady na Váš biznis – kedykoľvek a kdekoľvek
• Šetrite čas spojený s prípravou podkladov, reportov a analýz
• Zamerajte pozornosť na merateľné ciele
• Nebuďte pri získavaní informácií závislí od iných

Veríme, že informácie môžu zmeniť svet a že každý jednotlivec môže k tejto zmene prispieť. S Qlik Data Discovery platformou môže každý analyzovať údaje a zažiť „AHA“ momenty zo svojich objavov. Qlik je vedúca Data Discovery platforma, ktorá umožňuje používateľom skúmať informácie bez obmedzení, objavovať nové poznania a robiť lepšie rozhodnutia. Qlik Data Discovery platforma maximalizuje využitie existujúcich údajov s užívateľským rozhraním, ktoré je jasné, jednoduché a priamočiare.

ZAPOJENIE KAŽDÉHO ČLOVEKA
Namiesto zapojenia niekoľkých jednotlivcov, Data Discovery umožňuje zapojenie každého človeka. Nie je to o veľkom množstve centrálne kontrolovaných, preddefinovaných údajov, ktoré sú distribuované pasívnym konečným užívateľom. Je to o poskytnutí prístupu k údajom a umožnení jednotlivcom alebo skupinám robiť analýzy a dostať to, čo potrebujú rýchlejšie a presnejšie než kedykoľvek predtým.

ZROZUMITEĽNÉ APLIKÁCIE
Už žiadne ťažkopádne monolytické riešenia. Data Discovery umožňuje každému užívateľovi rýchlo vyvíjať vlastné aplikácie – jednoduché, jasné, účelovo vytvorené aplikácie, ktoré sú zamerané na riešenie konkrétnych problémov. Predstavte si spôsob fungovania App Store od Apple. Intuitívne aplikácie, ktoré možno ľahko kedykoľvek použiť vtedy, keď sú potrebné - dokážu fungovať aj v BI.

AD HOC OTÁZKY & ODPOVEDE, FLEXIBILITA
Data Discovery platforma umožňuje užívateľom jednoducho využívať pripravené údaje a zjednodušiť ich analyzovanie tým, že priamo „za behu“ ich samotní užívatelia môžu rýchlo pretvárať do nových pohľadov a vizualizácií.

ZDIEĽANIE A SPOLUPRÁCA S INÝMI
Objavenia sú jedna vec, ich zdieľanie ďalšia. Často aj malý podnet na jednom oddelení, ak je zdieľaný, môže viesť k veľkým objavom na iných oddeleniach. Data Discovery umožňuje používateľom spolupracovať, spoločne objavovať, analyzovať alebo vytvárať aplikácie. A následne zdieľať výsledky medzi rôznymi skupinami pracovníkov, či oddeleniami efektívnym spôsobom.

MOBILITA
Data Discovery podporuje nový svet mobilných aplikácií. Nie poskytovaním statických reportov, ale poskytovaním živých údajov a plnohodnotnej funkcionality Data Discovery aj v mobilných zariadeniach.

O spoločnosti:
EMARK je kompetenčné a vzdelávacie centrum pre QlikView, Qlik Sense a všetky relevantné súvisiace nástroje a nadstavby (reporting, planning, web analytics, mapping...), najskúsenejší autorizovaný partner QlikView na Slovensku, aktívny tiež v Českej republike a v iných krajinách Európy. QlikView a Data Discovery sa venujeme od r. 2007. Máme najširší team dedikovaných QlikView expertov, ktorý navyše neustále rastie. Venujeme sa výhradne Data Discovery projektom na platforme QlikView a súvisiacim nástrojom. Máme za sebou celú radu úspešných implementácií QlikView v enterprise prostredí v SR, ako aj v Európe. Pomohli sme stovkám manažérov zo všetkých odvetví (financie, výroba, obchod a distribúcia, telekom, IT, zdravotníctvo, služby...) dosiahnuť výrazné zlepšenia výnosov, nákladovej efektívnosti, výkonnosti a kvality.

Komu je určené

Nezadané

Náhľady

Špecifikácia

Jazyk Slovenský, Český, Nemecký, Anglický, Maďarský
Legislatíva Nezadané
Zariadenia Web, Android, iOS, Blackberry/RIM, MAC, Windows phone, Windows PC, Windows CE
Technická podpora Diskusné fórum, Online návody, FAQ, Video tutorialy, Hotline 8/5, Hotline 24/7, Online podpora 8/5, Online podpora 24/7
Popis technickej podpory

8/5 hotline, diskusné forum a pod.), 24/7 – podľa dohody s klientom

Kategórie Vedenie/Manažment, Analýzy, Business Intelligence, Controlling, Evidencia času, Projektové riadenie, Reporting a prehľady

Cena

Jednorázová licencia
Predplatné/Subscription
Fremium
Ročný poplatok/Maintenance

Licencované na základe užívateľských prístupov:
- Qlik Sense Token - plný, neobmedzený portálový prístup ku Qlik Sense vrátane serverovej funkcionality
- QlikView Named User CAL – plný, neobmedzený prístup – tučný aj tenký klient
- QlikView Document CAL – portálový prístup jedného užívateľa k svojej aplikácii
- QlikView server – serverový nástroj spravujúci reloady dát, užívateľské prístupy, portálové prístupy, mobilné prístupy, data governance a iné.
- celá rada doplňujúcich nástrojov pre podporu plánovania\n\nRámcové odhady implementácií:
- Menšie riešenia – jednotlivci, jednotlivé oblasti - rádovo jednotky tisíc EUR
- Riešenia pre oddelenia, menšie a stredné firmy, viacero oblastí - rádovo 10-30 tis. EUR
- Väčšie riešenia, väčšie firmy, komplexnejšie pokrytie - rádovo 30-100 tis. EUR, resp. viac podľa zložitosti a rozsahu používateľov