Venzeo

Venzeo

Dokumentujte efektívnejšie! Platforma Venzeo zlepšuje pasportizáciu a pracovné procesy pri fotodokumentácii firmám, ktoré majú ľudí v teréne. Billboardy, merchandising, zvoz odpadu, mobilné dopravné značenie a iné.

Popis riešenia

Kľúčové vlastnosti

Nezadané

Základné info

Dokumentovanie dokončenej manuálnej práce

Potrebujete fotky ako dôkaz? Dokončíte prácu a zdokumentujete ju. Viete kedy, kde a kto urobil fotku. Ukážete tak svojim kolegom alebo zákazníkom, že bolo zadanie splnené.

Nahlásenie nevyriešeného problému v teréne

Narazili ste na problém, ktorý nedokážete vyriešiť sami? Presmerujte riešenie problému na správnu osobu. Vďaka fotke a presným informáciam problém pochopí ktokoľvek.

Vytváranie pravidelnej fotodokumentácie

Denne dokumentujte svoju prácu v teréne ako dôkaz vašej činnosti. Časom si tak vytvoríte prehľadné portfólio vašich aktivít.
Získavanie dôkazov, že ste Vašu prácu nemohli dokončiť: Bolo tam auto blokujúce vjazd, dvere boli nefunkčné…

Môžete dokázať, že ste tam boli a ukázať prečo ste zadanie nemohli dokončiť.

Komu je určené

Malý podnik do 25 zamestnancov, Menši stredný podnik do 100 zamestnancov, Stredný podnik do 500 zamestnancov

Špecifikácia

Jazyk Slovenský, Český, Nemecký, Anglický
Legislatíva Slovensko, Česko
Zariadenia Web, Android, Linux, iOS, MAC, Windows PC
Technická podpora Nezadané
Popis technickej podpory

Online návody, FAQ, Video tutoriály, Hotline 8/5, Online podpora 8/5

Kategórie Vedenie/Manažment, Controlling, Evidencia času, Reporting a prehľady, Komunikácia a dokumenty, Spolupráca, Sklady, EAN kódy, Optimalizácia, Pohyby, Reklamácie, Životný cyklus produktov, Výroba, Riadenie kvality, Servis, EAN kódy, Servisné formuláre

Cena

Predplatné/Subscription
Ročný poplatok/Maintenance

Cena sa odvíja od počtu zariadení kde je licencia Venzeo aplikácie použitá. Tiež množstvu reportov/hlásení tieto zariadenia vyprodukujú dokopy.