ADIOS Business Suite

ADIOS Business Suite

Groupware pre malé a stredné podniky. Kontakty, kalendáre, faktúry a diskusie zdarma. Moduly pre riadenie projektov, CRM, hromadnú poštu alebo zákaznícku podporu. Možnosť prispôsobenia o vlastné funkcie.

Popis riešenia

Kľúčové vlastnosti
  • Kontakty, kalendáre, faktúry a diskusie zdarma.
  • Skladačkové riešenie s paletou ready-to-use modulov.
  • Možnosť prispôsobenia podľa špecifických požiadaviek.
  • Prevádzkovateľné na vlastnom serveri (nemusí byť SaaS).
Základné info

ADIOS Business Suite je riešenie pre malé a stredné podniky pokrývajúce jednak základné group-ware funkcie (zdieľaný adresár kontaktov, kalendáre, interný chat a diskusie, fakturácia) ako aj ďalšie špecifické procesy, ako napr. riadenie projektov a úloh, CRM + evidencia obchodných aktivít, rozposielanie hromadnej pošty, zákaznícku podporu.

Komu je určené

Živnostník, Malý podnik do 25 zamestnancov, Menši stredný podnik do 100 zamestnancov, Stredný podnik do 500 zamestnancov, Neziskové organizácie, Účtovné spoločnosti, Verejná správa

Špecifikácia

Jazyk Slovenský, Anglický
Legislatíva Slovensko, Česko, Nemecko, Anglicko, Maďarsko
Zariadenia Web
Technická podpora FAQ, Video tutorialy, Hotline 8/5, Hotline 24/7, Online podpora 8/5, Online podpora 24/7
Popis technickej podpory Nezadané
Kategórie Vedenie/Manažment, Analýzy, Business Intelligence, Controlling, Evidencia času, Projektové riadenie, Riadenie úloh, Reporting a prehľady, Fakturácia, Finančné výkazy, Pokladňa, Pošta, Rozpočtovanie, Dochádzka, Obchod, Automatizácia obchodu, Cenníky, Cenové ponuky, CRM, Emailing, Evidencia kontaktov, Podpora predaja, Riadenie obchodu, Komunikácia a dokumenty, Archív, Digitalizácia dokumentov, Komunikácia, Spolupráca, Správa a zdielanie dokumentov, Správa emailov, Úlohy, Rôzne, Zákaznícka podpora

Video

Aplikácia nemá žiadne video.

Cena

Jednorázová licencia
Predplatné/Subscription
Fremium
Ročný poplatok/Maintenance

SaaS licencia = 2,70 EUR / používateľ / modul (okrem kontaktov, kalendárov, faktúr a diskusií, ktoré sú zdarma)